Prace techniczne na Łowisku

We wtorek, 21 września, na Łowisku Strefowym i Ogólnodostępnym zostaną przeprowadzone drobne prace techniczne wykonywane z łodzi. W związku z tym mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia…

Read More