Bezpieczeństwo – COVID-19

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII

W związku z epidemią COVID-19 stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Domkach Kuter Port. Przygotowaliśmy zestaw zasad i procedur stosowanych w naszych obiektach.

 1. Na całym terenie Kuter Portu, w tym w Strefie Domki, umieszone zostały dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. W Strefie Domki znajdują się one zarówno przy wejściu (przy budynku recepcji), jak i w każdym z obiektów.
 2. Każdy Domek został wyposażony w płyn dezynfekcyjny oraz mydło:
  • w kuchni znajduje się płyn dezynfekcyjny wraz z instrukcją dot. jego stosowania,
  • w łazience i toalecie znajduje się mydło wraz z instrukcją dot. mycia rąk.
 3. Środki myjące i dezynfekcyjne są na bieżąco uzupełniane.
 4. W kasie Łowiska (przy bramie głównej umożliwiającej wjazd na teren zamknięty Kuter Portu) możliwy jest zakup maseczki.
 5. Czas przebywania Gości w recepcji jest ograniczany do minimum przy zachowaniu dystansu społecznego (min. 1,5 m odległości między osobami). Jednocześnie w recepcji może być obsługiwana jedna osoba. Każda osoba przebywająca w recepcji jest zobowiązana do nałożenia maseczki zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
 6. W sprawach niewymagających kontaktu bezpośredniego rekomendujemy kontakt telefoniczny lub mailowy.
 7. Rekomendowana jest rezerwacja online za pośrednictwem serwisu działającego w systemie online – www.kuterport.pl/rezerwacja
 8. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego zachowywany jest dystans społeczny – odległość między osobami min. 1,5 m.
 9. Rekomendowane jest rozliczanie usług w sposób bezgotówkowy.
 10. Na czas obowiązywanie obostrzeń epidemicznych obowiązuje zakaz przebywanie w obiekcie osób niezameldowanych, co oznacza, że do odwołania Goście Domków nie mogą zapraszać osób z zewnątrz.
 11. Po opuszczeniu Domku przez Gości (a przed przyjęciem kolejnych) obiekt jest sprzątany i dezynfekowany (m.in. dezynfekowane są wszystkie powierzchnie dotykowe w każdym z pomieszczeń, w tym oparcia krzeseł, meble, sprzęty, a pomieszczenia są gruntownie wietrzone).
 12. Personel sprzątający wykorzystuje jednorazowe maseczki, rękawiczki, a w razie potrzeby jednorazowe fartuchy z długim rękawem. Pościel i ręczniki prane są w temp. min. 60oC z dodatkiem detergentu. Pościel prana i dostarczana jest w reżimie sanitarnym.
 13. Informacja o wysprzątaniu i zdezynfekowaniu Domku przed przyjęciem Gości znajduje się na stole kuchennym. Jest potwierdzona datą, godziną i podpisem osoby wykonującej czynności związane ze sprzątaniem i dezynfekcją.
 14. W Domkach zostało ograniczone rutynowe sprzątanie.
 15. Nie stosujemy suszarek nadmuchowych, a korzystanie z suszarek do włosów w łazienkach możliwe jest jedynie wówczas, gdy zameldowani Goście są z tego samego środowiska.
 16. Zalecamy (w miarę możliwości) systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń w obiekcie podczas jego użytkowania.
 17. W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 obiekt ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałyby zagrożenie Gości oraz personelu.Może również odmówić wynajęcia Domku w przypadku uzasadnionych podejrzeń dot. zarażenia wirusem COVID-19.
 18. Na wypadek potrzeby czasowego odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wyznaczone i przygotowane zostanie specjalne pomieszczenie przeznaczone do jej pobytu, wyposażone w m.in. w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekcyjny.
 19. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy. Równocześnie będzie on zobowiązany powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 20. Niezbędne dane na wypadek konieczności kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub służbami medycznymi:
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Stroma 11, 32-020 Wieliczka,
  • tel.: 12 288 01 38, 12 288 01 39, e-mail: wieliczka@psse.malopolska.pl
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. med. Krzysztof Ptak, Gdów 402, 32-420,
  • tel.: 12 25 14 488, e-mail: nzozptak@poczta.onet.pl
  • Pogotowie ratunkowe – tel.: 999
  • Ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej i w sieci GSM – tel.: 112

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ