Bezpieczeństwo – COVID-19

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII

W związku z epidemią COVID-19 stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na Kempingu Kuter Port. Przygotowaliśmy zestaw zasad i procedur dla tej Strefy.

 1. Na całym terenie Kuter Portu, w tym w Strefie Kemping, umieszone zostały dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Dodatkowo zamieszczono instrukcje stosowania płynu.
 2. W toaletach znajduje się mydło wraz z instrukcją dot. mycia rąk.
 3. Środki myjące i dezynfekcyjne są na bieżąco uzupełniane.
 4. Na terenie Kuter Portu – w kasie Łowiska (przy bramie głównej obok parkingu) możliwy jest zakup maseczki.
 5. Czas przebywania Gości w recepcji jest ograniczany do minimum przy zachowaniu dystansu społecznego (min. 1,5 m odległości między osobami). Jednocześnie w recepcji może być obsługiwana jedna osoba. Każda osoba przebywająca w recepcji jest zobowiązana do nałożenia maseczki zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
 6. W sprawach niewymagających kontaktu bezpośredniego rekomendujemy kontakt telefoniczny lub mailowy.
 7. Rekomendowana jest rezerwacja online za pośrednictwem serwisu działającego w systemie online – kuterport.pl/rezerwacja.
 8. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego zachowywany jest dystans społeczny – odległość między osobami min. 1,5 m.
 9. Rekomendowane jest rozliczanie usług w sposób bezgotówkowy.
 10. Liczba turystów przebywających na Kempingu jest ograniczana zgodnie z aktualnymi wytycznymi wynikającymi z sytuacji pandemicznej.
 11. Przed wejściem na Kemping zastosowane zostały widoczne oznaczenia informujące o zachowaniu dystansu społecznego (min. 1,5 m). Zaleca się zachowanie dystansu społecznego na terenie całego obiektu.
 12. Na terenie Strefy zaleca się częste mycie rąk, ich dezynfekcję dzięki ogólnodostępnym dozownikom płynu.
 13. Zaleca się, aby w pomieszczeniach sanitarnych jednorazowo przebywała o połowę mniejsza liczba osób od liczby kabin sanitarnych i umywalek.
 14. Powierzchnie dotykowe na terenie obiektu są codziennie dezynfekowane.
 15. Pracownicy Kempingu zostali wyposażeni w rękawiczki jednorazowe, maseczki oraz mają stały dostęp do środków dezynfekcyjnych.
 16. Pracownicy restrykcyjne przestrzegają zasad higieny, szczególnie poprzez częste mycie i dezynfekcję rąk. W trakcie obsługi klienta mają zasłonięte maseczkami usta i nos.
 17. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu) osoba nie zostanie wpuszczona na teren obiektu. Zostanie natomiast poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem.
 18. W przypadku stwierdzenia incydentu polegającego na wejściu na do obiektu osoby wykazującej ww. objawy, obsługa zobligowana jest do ustalenia obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenia rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowania powierzchni dotykowych (klamki, uchwyty itp.). W takim przypadku konieczne jest również (o ile to możliwe) ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w częściach lokalu, w których przebywała ta osoba, i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 19. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy. Równocześnie będzie on zobowiązany powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 20. Niezbędne dane na wypadek konieczności kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub służbami medycznymi:
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Stroma 11, 32-020 Wieliczka,
  • tel.: 12 288 01 38, 12 288 01 39, e-mail: wieliczka@psse.malopolska.pl
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. med. Krzysztof Ptak, Gdów 402, 32-420,
  • tel.: 12 25 14 488, e-mail: nzozptak@poczta.onet.pl
  • Pogotowie ratunkowe – tel.: 999
  • Ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej i w sieci GSM – tel.: 112

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ