Bezpieczeństwo – COVID-19

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII

W związku z epidemią COVID-19 stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na Łowisku Kuter Port. Przygotowaliśmy zestaw zasad i procedur, które zostały wdrożone.

 1. Na całym terenie Kuter Portu, w tym w Strefie Łowisko, umieszone zostały dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Znajdują się one zarówno przy wejściu do kasy Łowiska, jak i przy wejściu do toalety na terenie Strefy. Dodatkowo zamieszczono instrukcje stosowania płynu.
 2. W toaletach znajduje się mydło wraz z instrukcją dot. mycia rąk.
 3. Środki myjące i dezynfekcyjne są na bieżąco uzupełniane.
 4. W kasie Łowiska (przy bramie głównej obok parkingu) możliwy jest zakup maseczki.
 5. Do czasu odwołania przez ministra zdrowia restrykcji polegającej na stosowaniu maseczek w pomieszczeniach zamkniętych wejście do kasy możliwe jest tylko w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk.
 6. W kwestiach związanych z korzystaniem z Łowiska rekomendowany jest kontakt zdalny – telefonicznie lub online.
 7. Rekomendowane jest rozliczanie usług w sposób bezgotówkowy.
 8. W trakcie obsługi klienta w budynku kasy może przebywać jedna osoba (chyba że obsługa dotyczy osób wspólnie zamieszkujących).
 9. Obsługa jest oddzielona od klienta osłoną z plexi.
 10. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego zachowywany jest dystans społeczny – odległość między osobami min. 1,5 m.
 11. Powierzchnie dotykowe na terenie obiektu są często dezynfekowane (w szczególności stanowisko kasowe), a pomieszczenie jest wietrzone.
 12. Na terenie Łowiska wymagane jest noszenie maseczek i utrzymywanie między klientami odległości wynoszącej przynajmniej 1,5 m.
 13. Pracownicy Łowiska zostali wyposażeni w rękawiczki jednorazowe, maseczki oraz mają stały dostęp do środków dezynfekcyjnych.
 14. Pracownicy restrykcyjne przestrzegają zasad higieny, szczególnie poprzez częste mycie i dezynfekcję rąk. W trakcie obsługi klienta mają zasłonięte maseczkami usta i nos.
 15. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu) osoba nie zostanie wpuszczona na teren obiektu. Zostanie natomiast poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem.
 16. W przypadku stwierdzenia incydentu polegającego na wejściu na do obiektu osoby wykazującej ww. objawy, obsługa zobligowana jest do ustalenia obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenia rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowania powierzchni dotykowych (klamki, uchwyty itp.). W takim przypadku konieczne jest również (o ile to możliwe) ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w częściach lokalu, w których przebywała ta osoba, i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 17. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy. Równocześnie będzie on zobowiązany powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 18. Niezbędne dane na wypadek konieczności kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub służbami medycznymi:
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Stroma 11, 32-020 Wieliczka,
  • tel.: 12 288 01 38, 12 288 01 39, e-mail: wieliczka@psse.malopolska.pl
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. med. Krzysztof Ptak, Gdów 402, 32-420,
  • tel.: 12 25 14 488, e-mail: nzozptak@poczta.onet.pl
  • Pogotowie ratunkowe – tel.: 999
  • Ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej i w sieci GSM – tel.: 112

   

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ