Bezpieczeństwo – COVID-19

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII

W związku z epidemią COVID-19 stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na Plaży Kuter Port. Przygotowaliśmy zestaw zasad i procedur, które zostały wdrożone.

 1. Na całym terenie Kuter Portu, w tym w Strefie Plaża, umieszone zostały dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Znajdują się one zarówno przy wejściu na teren Strefy przy kasach, jak i na terenie Plaży w oznakowanych miejscach. Dodatkowo zamieszczono instrukcje stosowania płynu.
 2. W toaletach znajduje się mydło wraz z instrukcją dot. mycia rąk.
 3. Środki myjące i dezynfekcyjne są na bieżąco uzupełniane.
 4. Na terenie Kuter Portu – w kasie Łowiska (przy bramie głównej obok parkingu) możliwy jest zakup maseczki.
 5. Przed głównym wejściem na Plażę zastosowane zostały widoczne oznaczenia informujące o zachowaniu dystansu społecznego (min. 1,5 m). Zaleca się zachowanie dystansu społecznego na terenie całego obiektu.
 6. W kwestiach związanych z korzystaniem z Plaży rekomendowany jest kontakt zdalny – telefonicznie lub online.
 7. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego zachowywany jest dystans społeczny – odległość między osobami min. 1,5 m.
 8. Rekomendowany jest zakup biletów online dostępny z poziomu strony kuterport.pl/plaza/bilety.
 9. Rekomendowane jest rozliczanie usług w sposób bezgotówkowy.
 10. Przed skorzystaniem z usług Plaży niezbędna jest dezynfekcja rąk.
 11. Na terenie Plaży zaleca się częste mycie rąk, ich dezynfekcję dzięki ogólnodostępnym dozownikom płynu.
 12. Powierzchnie dotykowe na terenie obiektu są na bieżąco dezynfekowane.
 13. Pracownicy Plaży zostali wyposażeni w rękawiczki jednorazowe, maseczki oraz mają stały dostęp do środków dezynfekcyjnych.
 14. Pracownicy restrykcyjne przestrzegają zasad higieny, szczególnie poprzez częste mycie i dezynfekcję rąk. W trakcie obsługi klienta mają zasłonięte maseczkami usta i nos.
 15. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu) osoba nie zostanie wpuszczona na teren obiektu. Zostanie natomiast poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem.
 16. W przypadku stwierdzenia incydentu polegającego na wejściu na do obiektu osoby wykazującej ww. objawy, obsługa zobligowana jest do ustalenia obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenia rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowania powierzchni dotykowych (klamki, uchwyty itp.). W takim przypadku konieczne jest również (o ile to możliwe) ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w częściach lokalu, w których przebywała ta osoba, i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 17. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy. Równocześnie będzie on zobowiązany powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 18. Niezbędne dane na wypadek konieczności kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub służbami medycznymi:
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Stroma 11, 32-020 Wieliczka,
  • tel.: 12 288 01 38, 12 288 01 39, e-mail: wieliczka@psse.malopolska.pl
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. med. Krzysztof Ptak, Gdów 402, 32-420,
  • tel.: 12 25 14 488, e-mail: nzozptak@poczta.onet.pl
  • Pogotowie ratunkowe – tel.: 999
  • Ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej i w sieci GSM – tel.: 112

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ