Bezpieczeństwo – COVID-19

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII

W związku z epidemią COVID-19 stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Restauracji Kuter Port. Przygotowaliśmy zestaw zasad i procedur, które zostały wdrożone. Równocześnie informujemy, że Restauracja działa w trybie, który aktualnie jest dopuszczalny w związku ze zmieniającymi się odgórnymi wytycznymi i zaleceniami, oferując dania na wynos lub stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 1. Na całym terenie Kuter Portu, w tym w Strefie Restauracja, umieszone zostały dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. W Strefie Restauracja znajdują się one zarówno przy wejściach do obiektu, jak i przy barze. Dodatkowo zamieszczono instrukcje stosowania płynu.
 2. W toaletach znajduje się mydło wraz z instrukcją dot. mycia rąk.
 3. Środki myjące i dezynfekcyjne są na bieżąco uzupełniane.
 4. W kasie Łowiska (przy bramie głównej obok parkingu) możliwy jest zakup maseczki.
 5. W sytuacji, kiedy możliwe jest jedynie serwowanie dań na wynos, rekomendowane jest zamawianie ich telefonicznie lub online, a zamówienia wydawane są przy ladzie w torbach, z zachowaniem dystansu społecznego.
 6. W sytuacji, kiedy możliwe jest obsługiwanie gości na miejscu, zwracamy uwagę na:
  • dyscyplinę w zakresie utrzymania 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki);
  • obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu;
  • noszenie maseczek przez gości korzystających z usług Restauracji poza etapem konsumpcji;
  • odległość między blatami stolików wynoszącą min. 1,5 m;
  • oznaczenie stolików wyłączonych z obsługi lub usunięcie ich z sali, a pozostawienie jedynie tych, które znajdują się w ww. odległości od siebie;
  • zasadę, wg której przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • czyszczenie i dezynfekowanie stolików po zakończeniu obsługi gości i pozostawianie na takim stoliku informacji o przeprowadzonej dezynfekcji (informacja „stolik zdezynfekowany” umieszczona w standzie na stoliku);
  • stałe wietrzenie pomieszczeń restauracyjnych (w miarę możliwości i zależnie od pogody);
  • usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie ich bezpośrednio do zamówienia przez obsługę;
  • dezynfekcję powierzchni wspólnych.
 7. Rekomendowane jest rozliczanie usługi w sposób bezgotówkowy.
 8. Pracownicy Restauracji zostali wyposażeni w rękawiczki jednorazowe, maseczki oraz mają stały dostęp do środków dezynfekcyjnych.
 9. Wszyscy pracownicy restrykcyjne przestrzegają zasad higieny, szczególnie poprzez częste mycie i dezynfekcję rąk oraz noszenie rękawiczek jednorazowych. W trakcie obsługi klienta mają zasłonięte maseczkami usta i nos.
 10. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu) osoba nie zostanie wpuszczona na teren lokalu. Zostanie natomiast poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem.
 11. W przypadku stwierdzenia incydentu polegającego na wejściu na teren Restauracji osoby wykazującej ww. objawy, obsługa zobligowana jest do ustalenia obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenia rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowania powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W takim przypadku konieczne jest również (o ile to możliwe) ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w częściach lokalu, w których przebywała ta osoba, i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 12. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy. Równocześnie będzie on zobowiązany powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 13. Niezbędne dane na wypadek konieczności kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub służbami medycznymi:
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Stroma 11, 32-020 Wieliczka,
  • tel.: 12 288 01 38, 12 288 01 39, e-mail: wieliczka@psse.malopolska.pl
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. med. Krzysztof Ptak, Gdów 402, 32-420,
  • tel.: 12 25 14 488, e-mail: nzozptak@poczta.onet.pl
  • Pogotowie ratunkowe – tel.: 999
  • Ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej i w sieci GSM – tel.: 112

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ