Skip to main content

Ze względu na duże zainteresowanie lekcjami pływania uruchamiamy kolejny kurs, na który jeszcze są wolne miejsca. 8-lekcyjny kurs będzie prowadzony w poniedziałki o stałych porach.

Założenia, wg których odbywa się kurs:

 1. W kursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 3 r.ż.
 2. Limit osób na jednej lekcji:
  1. jedna osoba w przypadku nauki pływania od podstaw
  1. dwie osoby w przypadku doskonalenia umiejętności pływania
 3. Każda lekcja trwa 45 minut.
 4. Godzina rozpoczęcia lekcji oznacza pełną gotowość kursantów do rozpoczęcia zajęć z instruktorem przy niecce basenu.
 5. Kursy prowadzone są na wyznaczonym torze basenu o głębokości do 1,4 m (w tym samym czasie z pozostałej części basenu mogą korzystać inne osoby).
 6. Kursant zobowiązany jest do posiadania stroju pływackiego (jednoczęściowy strój żeński lub przylegające spodenki pływackie męskie) oraz czepka.
 7. W czasie trwania lekcji instruktor nauki pływania pełni bezwzględny nadzór i opiekę nad kursantami.
 8. Kursanci są zobowiązani do stosowania się do wytycznych i poleceń instruktora.
 9. Koszt pakietu 8 lekcji o wybranej, stałej godzinie (j.w.) – 960,00 zł.
 10. Koszt pakietu 8 lekcji jest stały (960,00 zł) – to zamawiający ustala, czy w kursie weźmie udział jedna czy dwie osoby, przy zachowaniu zasady z pkt. 2.
 11. Opłata za udział w kursie pobierana jest w całości „z góry”.
 12. Opłaty można dokonać w recepcji w budynku Rekreacji (gotówką lub kartą) lub przelewem na wskazany przez obsługę nr konta.
 13. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zapisów i wpłat. W przypadku zapisu niepotwierdzonego wpłatą pierwszeństwo na dany termin ma osoba, która dokona wpłaty.  
 14. Jeśli kursant opuści zajęcia, koszty nie są zwracane.
 15. Nie ma możliwości odrabiania zajęć.
 16. Podczas trwania kursu opiekunowie nieletnich pozostają w poczekalni. W przypadku, jeśli jest to konieczne ze względu na wiek dziecka, opiekun może pomóc dziecku w szatni podczas przygotowania się do zajęć oraz po ich zakończeniu.
 17. Termin rozpoczęcia kursu może się przesunąć w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, na które organizator nie ma wpływu.
 18. Pozostałe zasady korzystania z basenu określa regulamin (https://kuterport.pl/regulaminy/regulamin-basen)

Dodatkowe zapytania ws. kursów prosimy kierować na adres rekreacja@kuterport.pl lub nr tel. +48 12 385 85 55 w. 6.


Close Menu