Reguły i informacje strefowe

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE ŁOWISKO

Do dyspozycji pasjonatów wędkarstwa są dwa zbiorniki – Łowisko Strefowe i Łowisko Ogólnodostępne. Przebywanie na tym terenie może być bezpieczne i komfortowe tylko wówczas, jeśli jej użytkownicy będą przestrzegać podstawowych zasad określających jej funkcjonowanie. Przedstawiamy wybrane informacje związane z działaniem Strefy, znajdujące się na oznakowaniu oraz w regulaminach.

Łowisko jest miejscem do wędkowania

Nie wjeżdżaj pojazdami mechanicznymi na miejsca inne niż do tego wyznaczone

Nie wjeżdżaj rowerem

Nie zaśmiecaj terenu

Nie zakłócaj spokoju innych

Nie wprowadzaj zwierząt

Nie korzystaj z urządzeń wodnych

Nie spożywaj alkoholu

Nie rozpalaj ognisk

Opiekuj się dziećmi

Teren monitorowany

Dodatkowe informacje dotyczące Strefy Łowisko

 • Strefa jest podzielona na dwie części – Łowisko Strefowe i Łowisko Ogólnodostępne
 • Łowisko Strefowe jest czynne w godz. 12:00–11:00, Łowisko Ogólnodostępne jest czynne w godz. 05:00–21:00
 • działa sezonowo, od 1 marca do 24 grudnia (w zależności od warunków atmosferycznych)
 • znajduje się na ogrodzonym, strzeżonym terenie
 • do korzystania ze Strefy uprawnia bilet zakupiony w kasie lub onlinie
 • bilet wstępu na Łowisko uprawnia do wstępu do Strefy Plaża w dniu wędkowania w ramach dostępnej oferty i regulaminu
 • wejścia są limitowane
 • w przypadku Łowiska Strefowego możliwe jest zarezerwowanie wybranego stanowiska
 • wjazd samochodem na teren Strefy możliwy jest jedynie na podstawie Karty Parkingowej
 • pozostawienie pojazdu możliwe jest na parkingu w Strefie Restauracja, na parkingu wewnętrznym Strefy Łowisko lub na stanowisku w przypadku wykupienia miejsca na określonych stanowiskach Łowiska Strefowego
 • w przypadku korzystania z Łowiska Ogólnodostępnego wjazd samochodem na stanowisko możliwy jest jedynie w celu wypakowania i zapakowania ekwipunku (max. 15 min)
 • do dyspozycji gości są wózki transportowe, które można wypożyczyć w kasie Łowiska
 • przebywanie na Łowisku Strefowym uprawnia do korzystania z namiotu lub innego podobnego schronienia, nocowania w samochodzie, przyczepie kampingowej, kamperze i innych podobnych pojazdach na zasadach określonych w Regulaminie (z wyłączeniem stanowisk nr 11, 12 i 13)
 • połów jest dopuszczalny wyłącznie z brzegu przy zastosowaniu pojedynczego haka
 • nie jest dopuszczalne stosowanie łódek, pontonów i innego rodzaju sprzętu pływającego
 • gość zamierzający dokonywać połowów ryb zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego wyposażenia, w szczególności: podbieraka, siatki, maty, przyrządu do wyjmowania haczyków itp.
 • goście są zobowiązani do niestosowania siłowego zacinania i holu ryby oraz niestosowania plecionek na szpuli
 • goście są zobowiązani do stosowania na Łowisku Strefowym żyłki głównej o minimalnej grubości 0,30 mm oraz kołyski karpiowej
 • goście zobowiązani są do poszanowania łowionych ryb i takiego postępowania, aby nie sprawiać zwierzętom nadmiernego cierpienia
 • zabronione jest okaleczanie zwierząt, przechowywanie ryb w warunkach dla nich nieprzeznaczonych lub sprawiających im cierpienie
 • uwolnienie złowionej ryby poprzez usunięcie haczyka powinno nastąpić w możliwie najkrótszym czasie przy możliwie najmniejszym cierpieniu zadanym rybie
 • ryby mogą być przenoszone wyłącznie w macie lub worku do ważenia
 • możliwe jest wykonanie fotografii złowionych ryb – zdjęcie należy wykonać szybko, bez narażania ryby na cierpienie; fotografia może być wykonana wyłącznie na zajmowanym stanowisku lub w najbliższym jego otoczeniu; rybę należy niezwłocznie wypuścić do wody
 • istnieje możliwość zakupu złowionych ryb zgodnie z obowiązującym cennikiem, z wyłączeniem jesiotrów i karpi o wadze powyżej 3 kg, za zabicie których nakładana jest kara w wysokości 300,00 zł/kg
 • zabicie ryby wiąże się z obowiązkiem jej kupna wg cennika
 • samowolne zabicie ryby bez uzyskania zgody właściciela lub obsługi podlega karze określonej w cenniku, powiększonej o cenę ryby ustalonej wg cennika
 • w razie braku woli zakupu złowionej ryby gość zobowiązany jest do jej uwolnienia
 • zabronione jest obrabianie i patroszenie ryb przez gości na terenie Strefy Łowisko
 • ryby przeznaczone do zakupu powinny być przechowywane w siatkach, koszach lub innych podobnych pojemnikach umożliwiających bezpieczne przechowanie żywych ryb
 • goście zobowiązani są do stosowania następujących wymiarów ochronnych ryb: ryby o wadze przekraczającej 3 kg – niezależnie od gatunku; szczupak i sandacz o długości nieprzekraczającej 50 cm
 • zabicie jesiotra oraz zabicie karpia o wadze przekraczającej 3 kg wiąże się z obowiązkiem zapłaty kary w wysokości 300,00 zł/kg zabitej ryby
 • sandacz i szczupak podlegają ochronie w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia
 • właściciel i obsługa uprawnieni są do bieżącego kontrolowania przebiegu połowów, w tym do kontrolowania ilości złowionych ryb
 • goście opuszczający Strefę zobowiązani są do okazania obsłudze przenoszonych pojemników, sieci, siatek, koszy, wiaderek i innych podobnych przedmiotów, a także umożliwienia wglądu do bagażnika pojazdu celem sprawdzenia, czy nie wynoszą ryb, za które nie naliczono opłaty
 • każda próba wyniesienia złowionych ryb bez zapłaty ceny określonej w cenniku będzie zgłaszana odpowiednim organom. Ponadto, w razie stwierdzenia wynoszenia przez gościa ryb bez dokonania zapłaty ich ceny, gościowi zostanie naliczona opłata w wysokości trzykrotności ceny wynoszonych ryb określonej w cenniku, a także będzie się wiązać z pozbawieniem gościa prawa ponownego wstępu na Łowisko
 • na terenie Strefy udostępniona jest toaleta damska, męska, inwalidzka oraz prysznic w budynku T2, a także, poza terenem Strefy, toalety damskie i męskie zlokalizowane w budynku kasy Łowiska
 • posiłki zamawiane z dostawą na teren Strefy mogą pochodzić jedynie z obiektów znajdujących się na terenie Kuter Portu
 • możliwe jest wnoszenie na teren własnego prowiantu
 • osoby opiekujące się dziećmi są zobowiązane do opieki nad nimi
 • goście nie są uprawnieni do wprowadzania na teren Strefy jakichkolwiek zwierząt. Właściciel lub obsługa mogą jednak wyrazić zgodę w indywidualnym trybie na wprowadzenie niedużego zwierzęcia, które jednak należy w pełni kontrolować i sprzątać po nich
 • przed opuszczeniem stanowiska konieczne jest jego dokładne posprzątanie

Więcej informacji nt. zasad obowiązujących w Strefie Łowisko znajduje się w regulaminie

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ