Reguły i informacje strefowe

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE ŁOWISKO

Do dyspozycji pasjonatów wędkarstwa są dwa zbiorniki – Łowisko Strefowe i Łowisko Ogólnodostępne. Przebywanie na tym terenie może być bezpieczne i komfortowe tylko wówczas, jeśli jej użytkownicy będą przestrzegać podstawowych zasad określających jej funkcjonowanie. Przedstawiamy wybrane informacje związane z działaniem Strefy, znajdujące się na oznakowaniu oraz w regulaminach.

Łowisko jest miejscem do wędkowania

Opiekuj się dziećmi, które są pod Twoją opieką

Nie wchodź do wody

Nie pływaj

Nie wjeżdżaj pojazdami mechanicznymi na miejsca inne niż do tego wyznaczone

Nie wjeżdżaj rowerem

Nie zaśmiecaj terenu

Nie zakłócaj spokoju innych

Nie spożywaj alkoholu

Nie pal poza wyznaczonymi miejscami

Na terenie mogą przebywać zwierzęta (za pozwoleniem Kuter Portu)

Dodatkowe informacje dotyczące Strefy Łowisko

 • Strefa jest podzielona na dwie części – Łowisko Strefowe i Łowisko Ogólnodostępne
 • Łowisko Strefowe czynne jest w godz. 12:00–11:00, Łowisko Ogólnodostępne jest czynne jest w godz. 05:00–21:00
 • działa sezonowo, od 1 marca do 24 grudnia lub w innym terminie, w zależności od warunków atmosferycznych
 • znajduje się na ogrodzonym, strzeżonym terenie
 • do korzystania ze Strefy uprawnia bilet zakupiony w kasie lub onlinie
 • wejścia są limitowane
 • w przypadku Łowiska Strefowego możliwe jest zarezerwowanie wybranego stanowiska
 • przebywanie na Łowisku Strefowym uprawnia do korzystania z namiotu lub innego podobnego schronienia (z wyłączeniem stanowisk numer 11, 12 i 13)
 • wjazd samochodem na teren Strefy możliwy jest jedynie na podstawie Karty Parkingowej
 • pozostawienie pojazdu możliwe jest na parkingu ogólnodostępnym w Strefie Restauracja, na parkingu wewnętrznym Strefy Łowisko lub na stanowisku w przypadku wykupienia miejsca na określonych stanowiskach Łowiska Strefowego
 • w przypadku korzystania z Łowiska Ogólnodostępnego wjazd samochodem na stanowisko możliwy jest jedynie w celu wypakowania i zapakowania ekwipunku
 • połów jest dopuszczalny wyłącznie z brzegu, przy zastosowaniu pojedynczego haka
 • nie jest dopuszczalne stosowanie łódek, pontonów i innego rodzaju sprzętu pływającego
 • do dyspozycji gości są wózki transportowe, które można wypożyczyć w kasie Łowiska
 • gość zamierzający dokonywać połowów ryb zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego wyposażenia, w szczególności takich jak: podbierak, siatka, mata, przyrząd do wyjmowania haczyków itp.
 • istnieje możliwość zakupu złowionych ryb zgodnie z obowiązującym cennikiem, z wyłączeniem jesiotrów i karpi o wadze powyżej 3 kg, za zabicie których nakładana jest kara w wysokości 300 zł/kg
 • zabicie ryby wiąże się z obowiązkiem jej zakupu
 • w razie braku woli zakupu złowionej ryby gość zobowiązany jest do jej uwolnienia
 • nie jest możliwe obrabianie, patroszenie oraz spożywanie ryb przed poddaniem ich ważeniu i wycenie
 • goście opuszczający Strefę zobowiązani są do okazania obsłudze przenoszonych pojemników, sieci, siatek, koszy, wiaderek i innych podobnych przedmiotów, a także umożliwienie wglądu do bagażnika pojazdu celem sprawdzenia, czy nie wynoszą ryb, za które nie naliczono opłaty
 • posiłki zamawiane z dostawą na teren Strefy mogą pochodzić jedynie z obiektów znajdujących się na terenie Kuter Portu
 • możliwe jest wnoszenie na teren własnego prowiantu
 • na terenie Strefy udostępniona jest toaleta damska, męska, inwalidzka oraz prysznic w budynku T2, a także dodatkowo poza terenem Strefy toalety damskie i męskie zlokalizowane w budynku kasy Łowiska
 • osoby opiekujące się zwierzętami zobowiązane są do sprzątania po nich
 • przed opuszczeniem stanowiska konieczne jest jego dokładne posprzątanie
 • bilet wstępu na Łowisko uprawnia do nielimitowanego przebywania na terenie Strefy Plaża z zachowaniem obowiązujących tam zasad

Więcej informacji nt. zasad obowiązujących w Strefie Łowisko znajduje się w regulaminach.

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ