Reguły i informacje strefowe

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE ŁOWISKO

Do dyspozycji pasjonatów wędkarstwa są dwa zbiorniki – Łowisko Strefowe i Łowisko Ogólnodostępne. Przebywanie na tym terenie może być bezpieczne i komfortowe tylko wówczas, jeśli jej użytkownicy będą przestrzegać podstawowych zasad określających jej funkcjonowanie. Przedstawiamy wybrane informacje związane z działaniem Strefy, znajdujące się na oznakowaniu oraz w regulaminach.

Nie wjeżdżaj pojazdami mechanicznymi na miejsca inne niż do tego wyznaczone

Nie wjeżdżaj rowerem

Nie zaśmiecaj terenu

Nie zakłócaj spokoju innych

Nie wprowadzaj zwierząt

Nie korzystaj z urządzeń wodnych

Nie spożywaj alkoholu

Nie rozpalaj ognisk

Opiekuj się dziećmi

Teren monitorowany

Dodatkowe informacje dotyczące Strefy Łowisko

 • Strefa jest podzielona na dwie części – Łowisko Strefowe i Łowisko Ogólnodostępne
 • Łowisko Strefowe jest czynne w godz. 12:00–11:00, Łowisko Ogólnodostępne jest czynne w godz. 05:00–21:00
 • działa sezonowo, od 1 marca do 24 grudnia (w zależności od warunków atmosferycznych)
 • znajduje się na ogrodzonym, strzeżonym terenie
 • do korzystania ze Strefy uprawnia bilet zakupiony w kasie lub onlinie
 • bilet wstępu na Łowisko uprawnia do wstępu do Strefy Plaża w dniu wędkowania w ramach dostępnej oferty i regulaminu
 • wejścia są limitowane
 • w przypadku Łowiska Strefowego możliwe jest zarezerwowanie wybranego stanowiska
 • wjazd samochodem na teren Strefy możliwy jest jedynie na podstawie Karty Parkingowej
 • pozostawienie pojazdu możliwe jest na parkingu w Strefie Restauracja, na parkingu wewnętrznym Strefy Łowisko lub na stanowisku w przypadku wykupienia miejsca na określonych stanowiskach Łowiska Strefowego
 • w przypadku korzystania z Łowiska Ogólnodostępnego wjazd samochodem na stanowisko możliwy jest jedynie w celu wypakowania i zapakowania ekwipunku (max. 15 min)
 • do dyspozycji gości są wózki transportowe, które można wypożyczyć w kasie Łowiska
 • przebywanie na Łowisku Strefowym uprawnia do korzystania z namiotu lub innego podobnego schronienia, nocowania w samochodzie, przyczepie kampingowej, kamperze i innych podobnych pojazdach na zasadach określonych w Regulaminie (z wyłączeniem stanowisk nr 11, 12 i 13)
 • połów jest dopuszczalny wyłącznie z brzegu przy zastosowaniu pojedynczego haka
 • nie jest dopuszczalne stosowanie łódek, pontonów i innego rodzaju sprzętu pływającego
 • gość zamierzający dokonywać połowów ryb zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego wyposażenia, w szczególności: podbieraka, siatki, maty, przyrządu do wyjmowania haczyków itp.
 • goście są zobowiązani do niestosowania siłowego zacinania i holu ryby oraz niestosowania plecionek na szpuli
 • goście są zobowiązani do stosowania na Łowisku Strefowym żyłki głównej o minimalnej grubości 0,30 mm oraz kołyski karpiowej
 • goście zobowiązani są do poszanowania łowionych ryb i takiego postępowania, aby nie sprawiać zwierzętom nadmiernego cierpienia
 • zabronione jest okaleczanie zwierząt, przechowywanie ryb w warunkach dla nich nieprzeznaczonych lub sprawiających im cierpienie
 • uwolnienie złowionej ryby poprzez usunięcie haczyka powinno nastąpić w możliwie najkrótszym czasie przy możliwie najmniejszym cierpieniu zadanym rybie
 • ryby mogą być przenoszone wyłącznie w macie lub worku do ważenia
 • możliwe jest wykonanie fotografii złowionych ryb – zdjęcie należy wykonać szybko, bez narażania ryby na cierpienie; fotografia może być wykonana wyłącznie na zajmowanym stanowisku lub w najbliższym jego otoczeniu; rybę należy niezwłocznie wypuścić do wody
 • istnieje możliwość zakupu złowionych ryb zgodnie z obowiązującym cennikiem, z wyłączeniem jesiotrów i karpi o wadze powyżej 3 kg, za zabicie których nakładana jest kara w wysokości 300,00 zł/kg
 • zabicie ryby wiąże się z obowiązkiem jej kupna wg cennika
 • samowolne zabicie ryby bez uzyskania zgody właściciela lub obsługi podlega karze określonej w cenniku, powiększonej o cenę ryby ustalonej wg cennika
 • w razie braku woli zakupu złowionej ryby gość zobowiązany jest do jej uwolnienia
 • zabronione jest obrabianie i patroszenie ryb przez gości na terenie Strefy Łowisko
 • ryby przeznaczone do zakupu powinny być przechowywane w siatkach, koszach lub innych podobnych pojemnikach umożliwiających bezpieczne przechowanie żywych ryb
 • goście zobowiązani są do stosowania następujących wymiarów ochronnych ryb: ryby o wadze przekraczającej 3 kg – niezależnie od gatunku; szczupak i sandacz o długości nieprzekraczającej 50 cm
 • zabicie jesiotra oraz zabicie karpia o wadze przekraczającej 3 kg wiąże się z obowiązkiem zapłaty kary w wysokości 300,00 zł/kg zabitej ryby
 • sandacz i szczupak podlegają ochronie w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia
 • właściciel i obsługa uprawnieni są do bieżącego kontrolowania przebiegu połowów, w tym do kontrolowania ilości złowionych ryb
 • goście opuszczający Strefę zobowiązani są do okazania obsłudze przenoszonych pojemników, sieci, siatek, koszy, wiaderek i innych podobnych przedmiotów, a także umożliwienia wglądu do bagażnika pojazdu celem sprawdzenia, czy nie wynoszą ryb, za które nie naliczono opłaty
 • każda próba wyniesienia złowionych ryb bez zapłaty ceny określonej w cenniku będzie zgłaszana odpowiednim organom. Ponadto, w razie stwierdzenia wynoszenia przez gościa ryb bez dokonania zapłaty ich ceny, gościowi zostanie naliczona opłata w wysokości trzykrotności ceny wynoszonych ryb określonej w cenniku, a także będzie się wiązać z pozbawieniem gościa prawa ponownego wstępu na Łowisko
 • na terenie Strefy udostępniona jest toaleta damska, męska, inwalidzka oraz prysznic w budynku T2, a także, poza terenem Strefy, toalety damskie i męskie zlokalizowane w budynku kasy Łowiska
 • posiłki zamawiane z dostawą na teren Strefy mogą pochodzić jedynie z obiektów znajdujących się na terenie Kuter Portu
 • możliwe jest wnoszenie na teren własnego prowiantu
 • osoby opiekujące się dziećmi są zobowiązane do opieki nad nimi
 • goście nie są uprawnieni do wprowadzania na teren Strefy jakichkolwiek zwierząt. Właściciel lub obsługa mogą jednak wyrazić zgodę w indywidualnym trybie na wprowadzenie niedużego zwierzęcia, które jednak należy w pełni kontrolować i sprzątać po nich
 • przed opuszczeniem stanowiska konieczne jest jego dokładne posprzątanie

Więcej informacji nt. zasad obowiązujących w Strefie Łowisko znajduje się w regulaminie

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ