Poznaj zasady

REGULAMIN STREFY DOMKI

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące pojęcia:

 1. Regulamin – Regulamin Domków Kuter Port;
 2. Domki lub Domki Kuter Port – domki wypoczynkowe położone na terenie obiektu Kuter Port w Marszowicach-Nieznanowicach, dalej: Kuter Port w Nieznanowicach;
 3. Goście – osoby korzystające z Domków;
 4. Recepcja – budynek recepcji;
 5. Brama wjazdowa – brama umożliwiająca wjazd na teren Domków Kuter Port położona przy Kasie Strefy Łowisko;
 6. Brama Strefy Domki – brama umożliwiająca bezpośredni wjazd do Strefy Domków Kuter Port
 7. Kuter Port – obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny położony w Nieznanowicach i Marszowicach, na terenie którego znajdują się Strefy: Restauracja, Dolny Pokład, Łowisko, Domki, Plaża i Kemping;
 8. Tymczasowa karta dostępowa – karta wydawana Gościom w chwili pierwszego wstępu na teren Kuter Port, obowiązująca 30 minut; karta uprawnia do tymczasowego wstępu na teren Kuter Portu oraz dokonanie zameldowania w Strefie Domki;
 9. Karta dostępowa – karta magnetyczna przyznawana zameldowanym Gościom, umożliwiająca korzystanie z wykupionych przez Gościa usług na terenie Kuter Portu;
 10. Karta Gościa Domków – karta przyznawana zameldowanym Gościom, umożliwiająca korzystanie z rabatów i innych dodatkowych świadczeń;
 11. Karta pojazdu – karta udostępniona Gościom korzystającym z Domków po dokonaniu zameldowania; umożliwia poruszanie się pojazdem silnikowym pomiędzy wjazdem na teren Kuter Portu a Strefą Domki;
 12. Obsługa – osoby pracujące u Wynajmującego lub wykonujące pracę na innej podstawie;
 13. Cennik – określa wysokość opłat dodatkowych, znajduje się ofercie na https://kuterport.pl/domki/oferta/;
 14. System płatności online – system umożliwiający dokonanie zapłaty za najem Domków w ramach płatności internetowych;
 15. Wynajmujący – Kuter Port Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6832119016, REGON: 520946223;
 16. Doba hotelowa – jednostka czasu najmu Domku; trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00 dnia następnego; jedna doba jest równoznaczna z jednym dniem pobytu.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do dyspozycji Gości udostępnione są 32 Domki położone na terenie Kuter Portu. Domki są udostępniane do wynajmu wg planu i harmonogramu stworzonego przez Wynajmującego i mogą podlegać czasowemu ograniczeniu lub wyłączeniu z wynajmu. Domki położone są na terenie zamkniętym, dostępnym wyłącznie Gościom zameldowanym w Domkach, za które pobrano opłatę wynikającą z oferty na zasadach określonych w Regulaminie. Osoby zainteresowane wynajęciem Domków uprawnione są do wyboru każdego z Domków w miarę jego dostępności. Goście uprawnieni są do korzystania z usług Recepcji codziennie w godz. od 09:00 do 17:00 (w sezonie pt.-sob.: 09:00-20:00). W razie nieobecności pracownika w biurze Recepcji możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 694 863 333. Goście uprawnieni są również do kontaktu mailowego pod adresem domki@kuterport.pl.
 2. Goście korzystający z Domków zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Zobowiązani są również do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania infrastruktury, do korzystania z Domków w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w szczególności poprzez niezakłócanie korzystania z Domków przez innych Gości.
 3. Domki mogą być wynajmowane przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w Domkach jedynie pod nadzorem osób pełnoletnich.
 4. Domki nie podlegają wynajęciu na potrzeby organizacji w szczególności urodzin, imienin, wieczorów kawalerskich i panieńskich oraz innych wydarzeń okolicznościowych, w szczególności związanych ze spożywaniem alkoholu.

§ 2
DOMKI UDOSTĘPNIONE GOŚCIOM I ZASADY ICH WYNAJĘCIA

 1. Gościom udostępnione są Domki oznaczone następująco:
  1. A1+, A2+, A3+, A4+, A5+, A6+, A7+, A8+
  2. B1, B2, B3, B4, B5+, B6+
  3. C1, C2, C3, C4, C5+, C6
  4. D1, D2, D3, D4, D5, D6
  5. E1, E2, E3, E4, E5, E6+
 2. Cena za wynajem poszczególnych Domków została zamieszczona stronie internetowej: https://kuterport.pl/domki/oferta/. Podane ceny wynajęcia poszczególnych Domków są cenami minimalnymi za wynajęcie całego Domku na jedną dobę hotelową. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00 dnia następnego. Cena jednej doby może się różnić w zależności od pory roku, w której wynajmowany jest Domek. Za dodatkową opłatą, określoną w Cenniku, możliwe jest skorzystanie z dodatkowych usług, takich jak: składane łóżeczko dla dziecka z materacem i kompletem pościeli, zakwaterowanie dodatkowej osoby (liczba osób uzależniona od konkretnego domku), a także możliwość umieszczenia w Domku zwierząt za zgodą Wynajmującego i po uiszczeniu opłaty. Zakres skorzystania z powyższych usług uzależniony jest od konkretnego Domku, z którego korzysta Gość. Szczegółowy opis Domków w zakresie wskazanych możliwości został zamieszczony na stronie internetowej: https://kuterport.pl/domki/oferta/. Ostateczna cena wynajęcia Domku uzależniona jest od wybranego terminu, Domku oraz dodatkowych opcji (w szczególności: dodatkowe łóżeczko dziecięce, pobyt zwierzęcia w Domku)
 3. W Domkach może przebywać następująca liczba osób:
  a. B1, B2, E1, A1+, A2+, A3+, A4+, A5+, A6+, A7+, A8+ – dwie osoby z możliwością zakwaterowania dwóch dodatkowych osób;
  b. B3, B4, B5+, B6+, C1, C2, C3, C4, C5+, C6, D1, D2, D3, D4, D5, D6, E2, E3, E4, E5, E6+ – cztery osoby, z możliwością zakwaterowania dwóch dodatkowych osób;
  Wyłącznie za zgodą Wynajmującego istnieje możliwość dołożenia dodatkowego miejsca sypialnego, ponad opisany powyżej stan, w zależności od warunków i liczby Gości. Dołożenie dodatkowego miejsca sypialnego następuje za opłatą.
 4. Domki oznaczone dodatkowym symbolem „plus” oznaczają w rozumieniu oferty wynajmu obiekty o dodatkowych udogodnieniach i położeniu, i tak:
  1. A1+, A2+, A3+, A4+, A5+, A6+, A7+, A8+ to Domki zlokalizowane w pierwszej linii brzegowej, z widokiem na zbiornik wodny „Łowisko”. Dysponują one ponadto indywidualnymi wejściami oraz zejściami po nasypie umożliwiającymi wynajmującym te Domki korzystanie z dedykowanych dla nich wejść i wyjść;
  2. B5+, B6+, C5+, E6+ to Domki o powiększonym metrażu i posiadające oddzielne łazienki i toalety.
 5. Dwa z Domków znajdujące się w Strefie zostały wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych – są to Domki C5+, E6+. Osoby niepełnosprawne mogą przebywać w innych Domkach w przypadku zajętości tych dwóch i korzystają wówczas ze standardowego wyposażenia wynajętych Domków.
 6. Dla gości Domków A1+, A2+, A3+, A4+, A5+, A6+, A7+, A8+ w szczególności polecane są stanowiska nad wodą oznaczone symbolami odpowiednio od S1 do S8. Korzystanie z tych stanowisk na wyłączność możliwe jest po opłaceniu wynajmu stanowiska zgodnie z aktualną ofertą Łowiska. Równocześnie, jeśli goście ww. Domków nie zdecydują się na wynajem stanowisk nad wodą, są one wynajmowane innym użytkownikom na zasadach ogólnych.
 7. Goście pozostałych Domków, którzy podczas pobytu chcą wędkować, wykupują taką usługę na Łowisku w opcji dobowej lub dziennej na zasadach ogólnych.

§ 3

 1. Rezerwacji Domków można dokonać w następujący sposób:
  • telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.kuterport.pl/kontakt;
  • za pośrednictwem strony internetowej  www.kuterport.pl/rezerwacja, przy wykorzystaniu systemu płatności online;
  • za pośrednictwem ogólnodostępnych serwisów rezerwacyjnych.
 2. W zależności od przyjętej formy potwierdzenie terminu rezerwacji Domku oraz powstanie obowiązku zapłaty nastąpi w odpowiedzi udzielonej osobie zainteresowanej przez obsługę. Dotyczy to rezerwacji złożonej za pośrednictwem telefonu, wiadomości e-mail oraz za pośrednictwem formularza na stronie kuterport.pl/kontakt.
 3. W razie skorzystania ze strony internetowej https://kuterport.pl/rezerwacja/ przy wykorzystaniu systemu płatności online, obowiązek zapłaty powstaje bezpośrednio po rezerwacji Domków. Opcje dodatkowe wynajmu, np. opłata za dodatkowe łóżeczko lub zwierzę, dokonywana jest na miejscu w dniu zameldowania. Minimalny okres wynajęcia Domku wynosi jedną dobę hotelową, z wyjątkiem specjalnie wyznaczonych okresów, takich jak np. wakacje czy okres świąteczny, w których to okresach obowiązuje dłuższy minimalny okres najmu Domków, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie systemu rezerwacji online https://kuterport.pl/rezerwacja/.
 4. Wynajęcie Domku możliwe będzie po opłaceniu całości czynszu najmu z góry, chyba że Wynajmujący zezwoli indywidualnie na płatność gotówką w Recepcji lub wprowadzone zostaną drogą indywidualnych ustaleń odmienne zasady rozliczenia. Z zastrzeżeniem poprzedniego zdania Gość zamierzający wynająć Domek zobowiązany jest do opłacenia całości czynszu najmu w drodze przelewu lub za pośrednictwem systemu płatności online. Czynsz najmu Domku powinien zostać zapłacony w terminie trzech dni od dnia potwierdzenia złożenia rezerwacji doręczonego Gościowi za pośrednictwem wiadomości e-mail lub bezpośrednio po jej złożeniu przy wykorzystaniu systemu płatności online. W razie opłacania rezerwacji w drodze przelewu bankowego za dzień płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego.
 5. W drodze indywidualnych ustaleń płatność za wynajęcie Domku uiszczana jest najpóźniej w chwili zameldowania z góry za cały okres pobytu. W razie skrócenia pobytu Gościowi nie zwraca się kwoty za niewykorzystany okres najmu. W razie pytań lub wątpliwości Gość lub osoba zainteresowana wynajęciem Domku może skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.kuterport.pl/kontakt.
 6. W celu wystawienia faktury VAT tytułem wynajmu Domku Gość powinien poinformować o tym Wynajmującego przed dokonaniem przelewu lub w komentarzu podczas korzystania z rezerwacji Domków online.

§ 4

Na okres pobytu nie dłuższego niż trzy dni (łącznie trzy dni) od Gościa pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300,00 zł uiszczana gotówką przy zameldowaniu się na terenie Kuter Portu lub poprzez preautoryzację środków na karcie płatniczej. W razie pobytu trwającego cztery dni lub dłuższego kaucja wynosi 600,00 zł. W przypadku wynajmu grupowego (wynajem pięciu lub więcej Domków) pobierana jest kaucja w wysokości 15% wartości wynajmu, ale nie mniej niż 1200,00 zł. Kaucja pobierana jest w gotówce od osoby dokonującej rezerwacji (lub zabezpieczana na karcie płatniczej) nie później niż w dniu zameldowania gości, dla których wynajmowane są Domki. W razie stwierdzenia przez Wynajmującego lub Obsługę w szczególności zniszczeń, uszkodzeń i innych szkód lub powstania konieczności przywrócenia Domku do stanu sprzed wynajmu Gościowi, kaucja zaliczona zostanie na poczet kosztów, które ponosił będzie Wynajmujący w celu usunięcia wskazanych powyżej szkód. Zatrzymanie kaucji przez Wynajmującego nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kaucji, według przepisów ogólnych. Kosztorys dot. ewentualnych zniszczeń i szkód zostanie sporządzony przez Wynajmującego i przedstawiony Gościowi lub osobie dokonującej rezerwacji grupowej. W razie wykrycia przez Wynajmującego szkód, zniszczeń lub innych nieprawidłowości po opuszczeniu Domku przez Gościa, a nie zgłoszonych, Gość lub osoba dokonująca rezerwacji grupowej zostanie obciążony kosztami ich usunięcia. Skrócenie czasu pobytu przez Gościa względem okresu planowanego nie ma wpływu na obniżenie wysokości kaucji zwrotnej.

§ 5

Jeżeli po rezerwacji Domku okaże się, że nie może on zostać udostępniony Gościowi do korzystania w szczególności ze względów technicznych, Wynajmujący zapewni Gościowi inny Domek w tym samym lub innym terminie, w tym samym standardzie. Jeżeli Gość nie godzi się na taką zamianę, może zrezygnować z najmu, a uiszczone dotychczas kwoty podlegają zwrotowi.

§ 6

 1. W razie przedłużenia przez Gościa pobytu powyżej doby hotelowej, w trakcie której powinien opuścić Domek, bez uprzedniego ustalenia z Wynajmującym, Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia Gościowi opłaty za korzystanie z Domku w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej doby hotelowej. Kwota ta zostanie potrącona z kaucji uiszczonej przez Gościa. W razie, gdy wysokość opłaty za korzystanie z Domku ponad dobę hotelową przekroczy wysokość kaucji, Gość zobowiązany będzie do pokrycia nadwyżki.
 2. Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej do godz. 17:00, jeśli ten sam Domek nie został zarezerwowany przez innego Gościa. Koszt takiej usługi wiąże się z dopłatą w wysokości 50% ceny wg obowiązującego cennika. Przedłużenie doby możliwe jest wyłącznie po ustaleniu tego faktu z Obsługą przed upływem czasu pobytu, tj. przed godz. 10:00 w dniu wymeldowania. W przypadku samowolnego przedłużenia doby hotelowej naliczona zostanie kara w wysokości określonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

§ 7

W razie rezygnacji Gościa z najmu Domku, z winy Gościa, najpóźniej na 21 dni przed terminem najmu Domku, Wynajmujący zwróci Gościowi na wskazany przez niego rachunek bankowy 50% opłaconego czynszu najmu. W razie rezygnacji przez Gościa z najmu Domku, z winy Gościa, w terminie krótszym niż 21 przed terminem najmu Domku, opłaty uiszczone przez Gościa nie podlegają zwrotowi. Całość kwot uiszczonych przez Gościa podlegać będzie zwrotowi wyłącznie w razie wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację usługi ze strony Kuter Portu czy np. ograniczeń związanych z najmem Domków wynikających ze stanu epidemii wprowadzonego na podstawie rozporządzenia.

§ 8
PRAWA I OBOWIĄZKI GOŚCI

 1. Goście korzystający z Domków uprawnieni są do korzystania, na podstawie indywidualnie zaprogramowanej i wydanej na czas pobytu karty dostępowej (karty magnetycznej) oraz drukowanej i wypełnianej przy zameldowaniu Karty Gościa Domków, z całości obiektu Kuter Port.
 2. Karta Gościa Domków uprawnia w trakcie zameldowania do:
  1. wstępu na teren Plaży i korzystania z niej bez dodatkowych opłat (nie dot. to płatnej części gastronomicznej, wstępu na płatne wydarzenia organizowane na tym terenie oraz korzystania z innych odpłatnych usług świadczonych na terenie Plaży);
  2. korzystania z usług w budynku Rekreacji (basen, sauny, jacuzzi, grota solna, siłownia, balie na tarasie);
  3. korzystania z wybranego Kortu przez 1 godz. w ciągu doby w cenie pobytu oraz niższych kosztów wynajmu Kortów na kolejne godziny (sprzęt wypożyczany wg oferty ogólnej);
  4. nieograniczonego korzystania z Lodowiska (sprzęt wypożyczany wg oferty ogólnej);
  5. morsowania w sezonie zimowym;
  6. korzystania ze strefy grillowej na terenie Strefy Domki w sezonie;
  7. korzystania z jednego miejsca parkingowego przypisanego do Domku na terenie Strefy oraz z miejsc znajdujących się na parkingu przy Strefie;
  8. korzystania ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych na zasadach ogólnych;
  9. 10% rabatu na ofertę Restauracji Kuter Port
  10. oraz, ewentualnie, do innych indywidualnych korzyści wpisanych do Karty Gościa Domków lub wynikających z oferty ogólnej. W razie niemożności skorzystania przez Gości z którejś z powyższych usług, w szczególności z powodu warunków atmosferycznych, bezpieczeństwa lub innych przyczyn, nie stanowi to podstawy roszczeń względem Wynajmującego. Niewykorzystane rabaty nie podlegają zamianie na środki pieniężne.
 3. Po dokonaniu rezerwacji Domku oraz dokonaniu opłaty za pobyt, w myśl postanowień niniejszego Regulaminu, w dniu rozpoczęcia pobytu Goście zobowiązani są do zgłoszenia przyjazdu w kasie Strefy Łowisko przy bramie wjazdowej. Po potwierdzeniu tożsamości i rezerwacji Goście otrzymają Kartę czasową uprawniającą do wjazdu na teren Kuter Portu i przejścia przez bramkę do recepcji Domków. Karta czasowa jest ważna 30 minut od chwili jej wydania. Goście otrzymują również kartę pojazdu, którą zobligowani są wypełnić oraz umieść w widocznym miejscu pojazdu, np. za przednią szybą samochodu.
 4. Po otrzymaniu Karty czasowej Goście uprawnieni są do wjazdu pojazdem silnikowym na teren parkingu przy Strefie Domki, gdzie pozostawiają pojazd. Po zameldowaniu się w Recepcji Goście otrzymają karty dostępowe (magnetyczne), a także otrzymują Kartę Gościa Domków. Karty dostępowe umożliwiają korzystanie z infrastruktury Kuter Portu zgodnie z wykupionymi przez Gościa usługami. Karta dostępowa umożliwia również swobodny wjazd i wyjazd pojazdem silnikowym z Kuter Portu. Po otrzymaniu Karty Dostępowej Gość zobowiązany jest do zwrotu w recepcji  Karty Czasowej. Karty dostępowe są zwracane Obsłudze przy wymeldowaniu.
 5. Gość zobowiązany jest umieścić Kartę Pojazdu za przednią szybą pojazdu lub innym widocznym miejscu, a także do każdorazowego okazania jej Obsłudze na jej żądanie. Karta Pojazdu umożliwia poruszanie się pojazdem silnikowym wyłącznie w okresie na niej wskazanym. Po zakończeniu okresu najmu Karta Pojazdu traci ważność. Karta Pojazdu wystawiana jest na jeden pojazd silnikowy i nie może podlegać udostępnieniu innym Gościom.

§ 9

 1. Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia Gościowi opłaty dodatkowej w okolicznościach i wysokościach określonych w Cenniku.
 2. Opłaty dodatkowe określone w Cenniku mogą się sumować. Opłaty dodatkowe mogą zostać potrącone z kaucji. Jeżeli wysokość naliczonych opłat dodatkowych przekracza wysokość kaucji lub kaucja została już wykorzystana na inne cele, Gość, względem którego naliczono opłatę dodatkową, zobowiązany będzie do jej uiszczenia (lub jej pozostałej części) przy wymeldowaniu, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych. Płatność może zostać dokonana gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, a także przelewem na wskazany przez Wynajmującego rachunek bankowy. O każdym przypadku nałożenia opłaty dodatkowej Gość zostanie powiadomiony niezwłocznie przez Obsługę. Jeżeli Gość nie zgadza się z nałożeniem opłaty dodatkowej, ma prawo złożenia reklamacji, która zostanie rozpoznana niezwłocznie, nie później jednak niż do zakończenia okresu najmu Domku. Rozpoznanie reklamacji zostanie sporządzone w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. W razie nieuiszczenia opłaty dodatkowej Wynajmujący będzie uprawniony do jej dochodzenia na drodze sądowej.

§ 10

 1. W razie rażącego naruszania przez Gościa, osobę znajdującą się pod jego nadzorem lub inne osoby, za które odpowiada, postanowień Regulaminu lub zasad korzystania z Domków, Wynajmujący uprawniony będzie do wcześniejszego zakończenia najmu Domku oraz do żądania opróżnienia wynajętego Domku bez zbędnej zwłoki. W razie skorzystania z takiego uprawnienia Gościowi nie przysługuje zwrot kwoty uiszczonej za najem Domku w całości ani nawet w części. Analogicznie, w razie organizacji przez Gościa wydarzeń, o których mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu, Wynajmujący uprawniony będzie do wcześniejszego zakończenia najmu Domku oraz do żądania opróżnienia wynajętego Domku, bez zbędnej zwłoki. W razie skorzystania z takiego uprawnienia Gościowi nie przysługuje zwrot kwoty uiszczonej za najem Domku w całości ani nawet w części.
 2. Po zakończeniu okresu najmu podjęte zostaną nastepujące czynności:
  1. wydanie przez Gościa Domku w obecności Obsługi lub innego uprawnionego przedstawiciela Wynajmującego, który dokona sprawdzenia stanu technicznego Domku i wyposażenia;
  2. sporządzenie przez Obsługę lub innego uprawnionego przedstawiciela Wynajmującego wykazu ewentualnych strat, szkód lub zniszczeń powstałych w okresie najmu;
  3. zwrot Kart Dostępowych do Domku Obsłudze lub uprawnionemu przedstawicielowi Wynajmującego, zgodnie z liczbą kart wydanych przy zameldowaniu;
  4. rozliczenie uiszczonej przez Gościa kaucji, a także dokonanie pozostałych rozliczeń.

  Nie jest dopuszczalny zwrot Kart Dostępowych do Domku po zakończeniu umowy najmu bez sporządzenia wykazu, o którym mowa w niniejszym ustępie. Pozostawienie przez Gościa Kart Dostępowych do Domku z pominięciem powyższej procedury powoduje, że w razie stwierdzenia ewentualnych wad, zniszczeń, szkód lub innych nieprawidłowości sporządzony zostanie jednostronnie przez Wynajmującego lub jego uprawnionego przedstawiciela wykaz stwierdzonych nieprawidłowości. W takim przypadku Wynajmujący uprawniony będzie do dochodzenia od Gościa, który zwrócił Karty Dostępowe z pominięciem określonej procedury, zwrotu wszelkich kosztów usunięcia stwierdzonych w wykazie nieprawidłowości.

 3. Po okresie najmu Goście zobowiązani są do przywrócenia Domku do stanu, w jakim go zastali, w szczególności poprzez wysprzątanie i wyczyszczenie Domku.

§ 11
WARUNKI KORZYSTANIA Z DOMKÓW

 1. Goście uprawnieni są do korzystania z całości powierzchni użytkowej wynajętego Domku, w tym znajdującego się wewnątrz wyposażenia. Wszelkie braki, nieprawidłowości i zastrzeżenia dot. działania wyposażenia Domków powinny być niezwłocznie zgłaszane Obsłudze. Goście po objęciu wynajętego Domku w posiadanie zobowiązani są do jego sprawdzenia i zgłoszenia Obsłudze wszelkich nieprawidłowości lub zastrzeżeń. Lista wyposażenia znajduje się w każdym Domku.
 2. W razie stwierdzenia przez Gościa nieprawidłowości w Domku lub jego wyposażeniu, a niezgłoszenia tego faktu, Wynajmujący uprawniony będzie do obciążenia Gościa kosztami usunięcia nieprawidłowości. Jeżeli Domek wyposażony jest w aparat telefoniczny, Goście chcący z niego skorzystać zobowiązani będą do dokonania po zakończeniu okresu najmu rozliczenia dot. czasu wykonanych rozmów telefonicznych. Zestawienie kosztów za rozmowy telefoniczne zostanie przedstawione Gościowi po wymeldowaniu się z Domku lub po zakończeniu umowy najmu.
 3. Goście zobowiązani są do udostępnienia Domku Wynajmującemu, Obsłudze lub jego przedstawicielom w celu przeprowadzenia w nim odpowiednich prac konserwacyjno-remontowych, usunięcia wad i nieprawidłowości oraz dokonania kontroli stanu Domku i sposobu korzystania z Domku, po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia tych czynności, chyba że ich podjęcie nie cierpi zwłoki lub podyktowane jest bezpieczeństwem Gości. Jeżeli Domek nie nadaje się do użytku ze względu na stwierdzoną awarię lub wadę, Wynajmujący zaproponuje Gościowi inny Domek, w tym samym standardzie lub wyższym, bez dodatkowej opłaty.
 4. W razie ustalenia przez Wynajmującego, w ramach uprawnień przysługujących mu na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu, że Goście korzystają z Domku w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub w sposób sprzeczny z przeznaczeniem Domku, lub w inny sposób stanowiący zagrożenie dla mienia Wynajmującego lub innych Gości, Wynajmujący uprawniony będzie do wypowiedzenia najmu Domku bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy najmu wiązać się będzie z koniecznością bezzwłocznego opuszczenia Domku oraz terenu Kuter Port. Czynsz najmu zapłacony przez Gościa, któremu została wypowiedziana umowa najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie podlega zwrotowi. W razie ponownej woli wynajęcia Domku przez Gościa, względem którego Wynajmujący skorzystał z uprawnień określonych w niniejszym punkcie, Wynajmujący uprawniony będzie do odmowy zawarcia umowy najmu.

  § 12

  Goście nie ponoszą odpowiedzialności za normalne zużycie rzeczy znajdujących się w Domku, wynikające z ich normalnego użytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem. Goście ponoszą odpowiedzialność, według zasad ogólnych, za każdą szkodę wyrządzoną w Domku, tj. w szczególności zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia Domku, zniszczenie lub uszkodzenie konstrukcji Domku, zniszczenie lub uszkodzenie infrastruktury przynależnej do Domku, a także zniszczenie lub uszkodzenie innych rzeczy udostępnionych Gościom do korzystania. Analogicznie, Goście ponoszą odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez osoby znajdujące się pod ich opieką (w szczególności osoby niepełnoletnie) a także spowodowaną przez zwierzęta należące do Gości. W razie zatrzaśnięcia drzwi Domku lub zagubienia kluczy/karty do Domku, oprócz opłaty dodatkowej, Gość ponosić będzie koszty otwarcia Domku.

  § 13

  Zabronione jest korzystanie przez Gości z własnego grilla (w tym urządzeń elektrycznych i gazowych), ogniska, rusztu itp. Goście uprawnieni są do korzystania z grilla znajdującego się w strefie grillowej przy Domkach. Goście nie są uprawnieni do zmiany miejsca położenia grilla bez zgody Obsługi. Wynajmujący nie zapewnia paliwa oraz podpałki niezbędnych do korzystania z grilla. Korzystanie ze strefy grillowej możliwe jest codziennie w godzinach pomiędzy 10:00 a 22:00. Gość uprawniony jest do korzystania z niej bez dodatkowych opłat. Po skorzystaniu ze strefy grillowej Gość zobowiązany jest do jej uprzątnięcia i wyczyszczenia.
  Zabronione jest oprawianie ryb oraz ich smażenie w Domkach.

  § 14

  Goście nie są uprawnieni do samodzielnego udostępniania Domków osobom trzecim. Nie jest możliwe wprowadzanie/wwożenie na teren zamknięty Kuter Portu osób z zewnątrz, które nie są zameldowane w Domku i za które nie została pobrana opłata zgodnie z ofertą wynajmu Domków. Wprowadzenie na teren wewnętrzny Kuter Portu w tym do Strefy Domki osób nieuprawnionych podlega karze finansowej zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych, a równocześnie osoby nieuprawnione są zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia terenu wewnętrznego obiektu. Kara nakładana jest na wynajmującego, który złamał postanowienia niniejszego regulaminu.

  § 15
  KORZYSTANIE Z DOMKÓW PRZEZ ZWIERZĘTA

 1. Goście uprawnieni są, wyłącznie za zgodą Wynajmującego oraz za dodatkową opłatą określoną w Cenniku, do posiadania zwierząt domowych w wynajętym Domku. Właściciel zwierzęcia lub osoba się nim opiekująca musi zapewnić możliwość sprawowania pełnej kontroli nad zwierzęciem. Zwierzę należące do Gościa musi nadawać się do pobytu w wynajętym Domku, a w szczególności musi odpowiadać swoim rozmiarem powierzchni Domku.
 2. Zabronione jest posiadanie zwierząt niszczących wyposażenie Domku, a także zwierząt stanowiących zagrożenie dla innych Gości. Goście lub inne osoby opiekujące się zwierzętami, zobowiązani są do sprzątania po zwierzętach, zarówno wewnątrz Domku, jak i poza nim. Potrzeby fizjologiczne zwierząt mogą być zaspokajane jedynie do specjalnych pojemników (np. kuweta) lub poza terenem Domku przy założeniu, że jego opiekun uprzątnie pozostawione przez zwierzę nieczystości. Gości obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kąpieliska i Plaży ze strefą rekreacyjną. Na terenie Łowiska zwierzęta muszą być pod stałą kontrolą, nie mogą w żaden sposób ingerować i utrudniać pobytu Klientów i Gości tej strefy. Na terenie całego Kuter Portu obowiązuje zakaz wejścia zwierząt do wody
 3. Goście, którzy zdecydują się na określonych w Regulaminie warunkach posiadać zwierzę w Domku, są zobowiązani do dopilnowania, aby zwierzę nie korzystało na terenie Domku z innych powierzchni niż podłoga. Nie jest dopuszczalne korzystanie przez zwierzęta z powierzchni mebli (blaty, krzesła, stoły itp.), łóżek, kanap, foteli, puf, dywanów, pościeli, poduszek, koców, naczyń i pozostałych elementów wyposażenia Domku. Nie jest także dopuszczalne wykorzystywanie kabiny prysznicowej czy umywalki do mycia zwierząt. W przypadku zlokalizowania nieczystości i szkód wynikających z niedopilnowania zwierzęcia (np. sierść na powierzchniach miękkich), Gość zostanie obciążony kosztami związanymi z ich. usunięciem.
 4. Wynajmujący uprawniony jest do odmówienia Gościowi prawa posiadania zwierzęcia w Domku, w szczególności, jeżeli uzna, że:
  • zwierzę nie odpowiada zapewnieniom Gościa, w szczególności w zakresie wielkości zwierzęcia lub wskazaniom bezpieczeństwa;
  • stanowi zagrożenie dla innych Gości lub w inny sposób utrudnia korzystanie z Domków lub terenu Kuter Port;
  • w razie pojawienia się potwierdzonych zastrzeżeń innych Gości dot. zachowania się zwierzęcia;
  • innych nieprawidłowości związanych z utrzymaniem zwierzęcia.
 5. Goście zamierzający skorzystać z możliwości posiadania psa lub innego zwierzęcia wymagającego szczepień, zobligowani są do posiadania w czasie pobytu aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia. Niedysponowanie takim dokumentem stanowić będzie podstawę do odmowy wpuszczenia zwierzęcia na teren obiektu Kuter Port. Podstawą do odmowy wpuszczenia zwierzęcia na teren Kuter Port może być również okoliczność, w której Gość wbrew uprzednim ustaleniom, zamierza wprowadzić zwierzę gatunku uznanego za niebezpieczny lub z innych względów niepożądane, w szczególności węża, pająka, jaszczurkę itp.
 6. W razie odmowy Gościowi posiadania zwierzęcia, w oparciu o przyczyny wskazane w ust. 4 i 5, pomimo wcześniejszego jego zgłoszenia, Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty uiszczonej za posiadanie zwierzęcia. Gość, który zrezygnował z pobytu w Domku w związku z niemożnością posiadania zwierzęcia, nie jest uprawniony do odzyskania kwoty wpłaconej za najem Domku.
 7. Gość lub osoba opiekująca się zwierzęciem ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia i szkody wywołane przez zwierzę znajdujące się pod jego nadzorem na terenie całego obiektu Kuter Port.
 8. Nieuprawnione wprowadzenie zwierzęcia (nieustalenie tego faktu z obsługą, zatajenie kwestii jego pobytu, niewniesienie opłaty zgodnie z cennikiem) na teren Strefy Domków skutkuje nałożeniem na właściciela zwierzęcia kary określonej w cenniku wg załącznika nr 1).

§ 16
PRZEPISY PORZĄDKOWE DOT. STREFY DOMKI KUTER PORT

 1. Goście korzystający z pojazdów mechanicznych zobowiązani są do parkowania wyłącznie na miejscach do tego przeznaczonych. Parkowanie pojazdów poza miejscem do tego wyznaczonym skutkować będzie obciążeniem Gościa kosztami związanymi z usunięciem wszelkich szkód powstałych z tego tytułu. Miejsca parkingowe znajdujące się obok Domków są bezpłatne i niestrzeżone. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne pozostawione przez Gości. Każdy Domek posiada jedno przypisane do Domku miejsce parkingowe na terenie ogrodzonym Strefy, ponadto goście Domków mogą parkować pojazdy na parkingu przed Stefą Domków.
 2. Goście uprawnieni są do poruszania się pojazdem mechanicznym jedynie w celu dojazdu do Domku oraz wyjazdu z obiektu Kuter Port. Poruszanie się pojazdem mechanicznym po obszarze Kuter Portu jest zabronione. Nie dopuszcza się poruszania się po Strefie Domków na rowerze, hulajnodze lub innym urządzeniu.
 3. W strefie Domków w godz. od 22:00 do 07:00 obowiązuje cisza nocna. W tych godzinach obowiązuje zakaz generowania hasłu i podejmowania innych aktywności, które mogłyby zakłócać odpoczynek nocny innych Gości korzystających z Domków.
 4. W Domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych, całkowity zakaz korzystania z elektronicznych papierosów i innych analogicznych urządzeń.
 5. Ze względu na drewnianą konstrukcję Domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny), nie wolno użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe, ani też nie wolno pozostawiać włączonych urządzeń elektrycznych (w szczególności takich jak toster, opiekacz itp.). Ze względu na bezpieczeństwo zabronione jest używanie w Domku urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia Domku, z wyjątkiem ładowarek do telefonów, komputerów itp. Ze względu na materiały użyte do konstrukcji wyposażenia i wystroju wnętrza Domków (m.in. drewno) Goście zobowiązani są do korzystania z ostrych narzędzi jedynie na odpowiednich powierzchniach lub stosując odpowiednie zabezpieczenia (np. podkładki, deski do krojenia itp.), a także do stawiania gorących przedmiotów jedynie na odpowiednio zabezpieczonych powierzchniach.
 6. Goście zobowiązani są do zachowania należytej staranności w zakresie należytego zabezpieczenia rzeczy pozostawionych w wynajmowanych Domkach, a w szczególności poprzez należyte zamknięcie wynajmowanego Domku. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez gościa w Strefie Domki, jak i na terenie całego Kuter Portu, które zostały zgubione, skradzione lub w inny sposób utracone. Jeżeli w Domku znajduje się sejf, Goście uprawnieni są do korzystania z niego bez dodatkowych opłat. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sejfie.
 7. Rzeczy pozostawione przez Gościa w wynajmowanym Domku podlegać będą odesłaniu na adres wskazany przez Gościa i na jego koszt. Wynajmujący nie jest uprawniony do przechowania rzeczy pozostawionych przez Gości. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości.
 8. Goście nie są uprawnieni do biwakowania, rozstawiania namiotów, wieszania hamaków lub korzystania z innego rodzaju podobnego sprzętu, w tym sprzętu biwakowego, bez uprzedniego uzgodnienia z Obsługą.
 9. Goście mogą korzystać z dodatkowych usług i udogodnień oferowanych w Kuter Porcie, np. z pralni samoobsługowej na podstawie zasad i cennika dedykowanego danym usługom.

§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy najmu Domków.
 2. Skorzystanie przez Gości z oferty Domków Kuter Port oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy według przepisów prawa.
 5. Wynajmujący uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie informacje dot. zmiany treści Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej https://kuterport.pl/domki/. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie internetowej Domków Kuter Port, w miejscu łatwo dostępnym Gościom, a także pozostaje do wglądu w Recepcji. W razie zmiany Regulaminu w czasie obowiązywania zawartych już umów najmu, do ich zastosowania, wykładni oraz roszczeń z nich wynikających stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili ich zawarcia.

CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH (załącznik nr 1 do Regulaminu)

§ 1

Niniejszy dokument określa opłaty dodatkowe obowiązujące na terenie Domków Kuter Port. Pod pojęciem opłaty dodatkowej należy rozumieć zarówno dodatkowe usługi możliwe do wykupienia przez Gości, jak i opłaty, które mogą zostać nałożone przez Wynajmującego na Gościa, w razie naruszania postanowień Regulaminu.

§ 2

W zakresie usług podlegających dodatkowej opłacie znajdują się:
a. wypożyczenie składanego łóżeczka dla dziecka – 40,00 zł za dobę;
b. pobyt małego, spokojnego zwierzęcia (za zgodą Kuter Portu) – 150,00 zł jednorazowo.

§ 3

Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia Gościowi opłaty dodatkowej w następujących okolicznościach i wysokościach:

 1. zgubienie lub uszkodzenie kluczyka/karty dostępowej/karty pojazdu– 50,00 zł;
 2. korzystanie z grilla/rusztu/ogniska i podobnych poza miejscem do tego przeznaczonym – 500,00 zł za każdy przypadek;
 3. palenie tytoniu, papierosów, korzystanie z papierosów elektronicznych i innych podobnych urządzeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – 100,00 zł za każdy przypadek;
 4. korzystanie z pojazdu mechanicznego poza miejscami do tego przeznaczonymi – 100,00 zł za każdy przypadek;
 5. parkowanie pojazdu mechanicznego poza miejscem do tego przeznaczonym – 50,00 zł za każdy przypadek;
 6. niezastosowanie się do procedury związanej z wydaniem Domków po okresie najmu – 500,00 zł;
 7. nieuprzątnięcie po zwierzęciu – 100,00 zł za każdy przypadek;
 8. nieuporządkowanie strefy grillowej po skorzystaniu – 50,00 zł za każdy przypadek;
 9. naruszenie ciszy nocnej – od 200,00 zł do 500 zł za każdy przypadek (wg oceny pracownika nakładającego karę); w przypadku nieskuteczności i dalszego zakłócania porządku, na gościa nakładana jest kara w wysokości dwukrotności pierwszej kwoty; trzecie upomnienie w przypadku niezastosowania się do zasad obowiązujących w zakresie czasie ciszy nocnej na gościa nakładana jest kara porządkowa w wysokości jak podczas pierwszego upomnienia, a równocześnie obsługa ma prawo usunąć takiego gościa z obiektu bez prawa do zwrotu już poniesionych kosztów np. z tytułu wcześniejszej rezerwacji;
 10. nieprzywrócenie Domku do stanu z chwili jego objęcia po zakończeniu okresu najmu – 100,00 zł;
 11. wprowadzenie/wwiezienie osoby nieuprawnionej do korzystania z Domków na teren zamknięty Kuter Portu w tym do Strefy Domki (tj. osoby, która nie została zameldowana i za którą nie pobrano opłaty wynikającej z oferty Domków) – 300,00 zł za każdy przypadek;
 12. nieuprawnione wprowadzenie zwierzęcia do Strefy Domków – 300,00 zł za każdy przypadek
 13. wprowadzenie zwierzęcia na teren Plaży – 150,00 zł za każdy przypadek;
 14. spowodowanie zanieczyszczeń i nieporządku, m.in. wynikającego z nadmiernego spożywania alkoholu, wymagającego dodatkowego sprzątania – 200,00 zł za każdy przypadek;
 15. rażące zachowanie oraz naruszenie innych postanowień Regulaminu – 150,00 zł za każdy przypadek.

Regulamin obowiązuje od dnia 29.02.2024 r.

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ