Skip to main content

Na czas świąteczny i nadchodzący rok życzymy Wam:

  • pomysłowości, dzięki której zawsze znajduje się dobre rozwiązanie
  • mocnego serca, które pozwoli przetrwać nawet trudniejsze momenty
  • odporności na wszelkie trudy towarzyszące w codziennym życiu
  • dobroci otrzymywanej od najbliższych i znajomych
  • szczęścia, które tym bardziej się mnoży, im bardziej się je dzieli
  • sukcesów we wszystkich życiowych przedsięwzięciach
  • przyjaźni szczerej i niczym nieograniczonej

Dziękujemy za minione 365 dni.

Niech przyszły rok będzie pomyślny i upływa w zdrowiu!


Close Menu